Abstrahert utgave av Kristus og liturgiske marmormøbler

Kirkekunst Peter Sutton

Kirkekunst Peter Sutton Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Intet er levnet til tilfeldighetene når det nå skapes kirkekunst for nye Hønefoss kirke.

DEL

Hovedkunstnerne, Peter Sutton og Julia Vance, byr på spesielle og spektakulære uttrykk for kirkens fondvegg og liturgiske møbler. Og hvis noen lurer på hva liturgiske møbler er; les: alter, prekestol og døpefont, samt utsmykking i kirkens gulv.

Der kommer du til å kunne lese "Jeg er som jeg er", hogget i lavt relieff, repetert nedover hele kirkens hovedform, som et evig manuskript.

Eller som kunstkonsulent Angela Barco Baron, skriver i Hønefoss kirkeblad: – Linjene og ordene ligger tett uten mye mellomrom, og teksten framstår nesten som abstrakt mønster. Relieffet vil spille på lys og skygge, og kan gi et optisk bedrag av å komme opp ifra overflaten,- like mye som å være hogget ned i overflaten.

Fra Pietrasanta i Italia

Julia Vance hogger hovedsakelig i marmor og granitt, men jobber også i bronse, glass og sølv. Marmorskulpturene blir til i Pietrasanta i Italia. Hun har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland og mange utsmykningsoppdrag.

– Hennes arbeider kan beskrives som skulpturell minimalistisk poesi, sier Angela Barco Baron.

Selv sier Julia Vance : – Min intensjon for Hønefoss kirke er å lage former som bidrar til et tenkende rom, som åpner for tanker. Her må være plass for alles tanker og følelser. Og det skal være vakkert.

Fondveggen

Fondveggen er den engelske kunstneren Peter Suttons oppgave. (En fondvegg er det som i eldre kirker ble betegnet som altertavle).

Sutton er bildekunstner med spesialisering i glass som i flere år har arbeidet med utsmykningsarbeid og utstillinger. Han har blant annet levert to nye glassmalerier til Fishmongers Hall som ligger på London Bridge.

Til den lukkede konkurransen om å få utsmykke Hønefoss nye kirke sendte han inn en skisse som kirkens kunstkomite og kunstkonsulent Barco Baron trykket til sitt hjerte.

Abstrahert utforming av Kristus

Ideen er basert på en abstrahert utforming av den favnende og bærende Kristus.

– Peter Sutton ønsket å skape en sentral og monumental form som passer visuelt i dialogen med kirkens arkitektur, sier Barco Baron.

– Formen kan oppleves som både figurativ og nonfigurativ. Integrert bak, gjennom og foran figuren, ser man antydning til korset. Den uorganiske utformingen som er i kontrast til figuren, er komponert med samme tresort, utformet litt på skrå. Antydningen til korset er både tydelig og utydelig.

Selv sier Sutton: – Jeg er opptatt av lysets bivirkninger i arkitekturen og det fargede glassets potensial til å skape glød i rommet. Jeg er opptatt av forandring i mine verk - både gjennom betrakterens bevegelse i bygget og lysets varierte effekt.

Fikk 345.000 fra KORO

KORO, Kunst i Offentlig Rom, har gitt 345.000 kroner i støtte til kunstprosjektet.

– Vi mottok tre spennende konkurranseutkast fra Jorunn Sannes, Per Odd Aarrestad og Peter Sutton, hvorav Sutton ble valgt, sier kunstkomiteens leder, Lene Hallsteinsen. Tidligere hadde allerede Julia Vance blitt valgt ut til å skape liturgiske møbler og kirkegulv-kunst.

Komiteen har også hatt som oppgave å finne møbler til kirkerommet.

– Det har vært en omfattende prosess, men vi er stolte over at et lite, men solid norsk firma, Fyresdal Tre, kunne levere det vi ønsket. De er allerede i gang med å produsere møbler, sier Hallsteinsen.

Nå arbeider komiteen, som foruten Hallsteinsen og kunstkonsulent Barco Baron, består av Tor Magnus Amble, Anne Luther Johansen, Per Tore Meberg, Eilin Lilleeng Myhre og Monica Schjelderup, videre med møblering av kirketorget og oppfølging av kunstnerne.

Grunnsteinen til kirken ble lagt ned for fem måneder siden. Kirken skal være ferdig høsten 2017.

Kilde: Hønefoss kirkeblad

Artikkeltags