Det lød rett og slett som musikk i menighetsrådsleder Atle Olav Ljåstads ører da byens to store banker proklamerte at de rett og slett fullfinansierer et flunkende nytt kirkeorgel til nye Hønefoss kirke.

Erik Haraldseth og Erik Fred Mathiessen i utvalget som arbeider med finansiering av interiør og utsmykning til kirken smilte lurt.

De har lenge vært i dialog med Sparebankstiftelsen Ringerike og Hønefoss sparebank for å finne midler til nytt orgel.

Det visste også Ljåstad.

Men det kom som et lite gledessjokk da han fikk vite at orgelet er å regne som fullfinansiert. Med 4,2 millioner fra Ringeriksbanken og 2,1 fra Hønefoss sparebank.

Veldig rørt

– Jeg er veldig rørt over at dere har tatt et slikt løft, sa Ljåstad.

Helt siden Hønefoss kirke brant og både kirkeorgel og noter gikk tapt i flammene har han drømt om et nytt orgel på linje med det den gamle kirken hadde.

– En ny, fin kirke fortjener et ordentlig orgel, sa Runar Krokvik, som er daglig leder av Sparebankstiftelsen Ringerike.

Finansielle muskler

– Vi vet det gjøres mye for å samle inn midler til kirken. Men vi vet også at det trenges noen finansielle muskler for å få slike store investeringer på plass.

– De var ikke vanskelig å bli enige om et spleiselag, sa styreformann Frode Sjursen i Hønefoss sparebank.

– Dette vil kunne gi befolkningen den riktige musikalske rammen, både til høytidelige, kirkelige handlinger og til konserter, sa styreleder Anne Lise Rian i Sparebankstiftelsen.

Skreddersydd orgel

Hun var nysgjerrig på hva slags orgel Ljåstad kunne tenke seg.

– Det finnes orgelbyggere både i Norge og utlandet. Det fine med å få denne gaven nå, er at vi får tid til å finne de riktige, og at orgelbyggerne får mer handlingsrom. Det tar ett år å bygge et orgel, sa Ljåstad.

– Vi får også tid til å skreddersy orgelet inn i kirken. Det kommer til å stå helt framme ved siden av alteret og være en del av den interiørmessige fasaden. Og vi håper vi skal kunne få et orgel som har like mange registere eller stemmer som det orgelet vi hadde. Det var et Jørgensen-orgel bygget på 1940-tallet med 23 registere, sa Ljåstad.

De glade bank-giverne gleder seg til fremtidige pipekonserter og vakker orgelmusikk, og håper at deres gave også kan være et lite initiament til fullfinansieringen av kirken fra annet hold.

– Dette vil ikke bare bli en kirke, men også et kulturbygg til berikelse for befolkningen, sa banksjef Per Arne Hansen i Hønefoss sparebank.