Marianne Broch fra Krokkleiva deltar på Norsk Skulpturbiennale i Vigeland-museet.

- Dette er en utstilling som er åpen for kunstnere fra hele verden, forteller Marianne Broch. Det er første gang ut deltar, og hun slapp gjennom juryens syltrange nåløyet med to kunstverk.

Inspirert av skogen

Marianne Broch er en kunstner som lever tett på naturen. Hun bor og arbeider ved Krokskogen, hvor skog og skogsdrift er både en viktig næring og en sentral del av kulturarven.

- Samtidig har jeg en nær tilknytning til fjellet, og mye av materialet jeg bruker i arbeider, er hentet fra fjellskogen, forteller hun. Det er i skogen og på fjellet hun henter inspirasjon som kunstner.

Flettverk av greiner og kvister gir uendelige muligheter til tredimensjonale arbeider.

Bøyde furugreiner

Hennes to kunstverk på utstillingen i Vigeland-museet har tittelen «Da vinden stilnet» og «Den indre sirkel». Den første skulpturen består av furugreiner som er sanket, kvistet, bearbeidet og siden formet til en bållignende haug. Formen er stram og sluttet. De bøyde og krokete greinene er flettet sammen og omslutter hverandre i en halvkule.

«Den indre sirkel» består av kløyvde bjørkepinner som er plassert oppå hverandre i et sirlig mønster. Alle pinnene har en form som følger den naturlige veksten, linjene og årringene i treet.

I begge arbeidene oppstår det en spenning mellom treets naturlige vekstformer, og verkets geometriske form.