Disse Hole-elevene er blant de aller flinkeste i landet!

Artikkelen er over 1 år gammel

Vik skole i Hole er tredje best i landet på nasjonale prøver. Lærerne er stolte av sine elever, og mener de gode resultatene skyldes godt og systematisk arbeid gjennom flere år.