Fredet blomst stopper ikke Tyrifjord videregående: Nå skal skolen bygges ut

Brakker blir erstattet av nytt og moderne skolebygg på Røyse.