Sundvolden Hotel serverte alkohol til full gjest: – Alle kan gjøre feil

En hotellgjest hadde både ustø gange og sløret blikk. Likevel fikk han kjøpt mer alkohol.