Åpningen av Krokkleiva er utsatt: - Uforsvarlig å slippe fotgjengere inn

Turveien opp Krokkleiva i Hole blir stengt lenger enn først planlagt.