Syver Leivestad kan bli ny ordfører i Hole

Syver Leivestad ligger godt an til å bli Holes nye ordfører.

Syver Leivestad ligger godt an til å bli Holes nye ordfører. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Så er det klart: Syver Leivestad blir Hole Høyres ordførerkandidat.

DEL

Nominasjonskomiteen foreslo Leivestad på førsteplass på partiets valgliste til kommunevalget i 2019, og nominasjonsmøtet var helt enig.

45 av 115 medlemmer var til stede da Syver Leivestad ble enstemmig valgt som partiets neste ordførerkandidat. Siden Høyre har desidert størst oppslutning i Hole er det også gode sjanser for at han blir ordfører Per R. Bergers etterfølger.

Komiteen har jobbet i over et halvt år med å få på plass kandidatene. Nominasjonsmøtet gjorde faktisk ingen endringer i valglisten.

Nominasjonsmøtet fremmet ingen motkandidater. Samtlige kandidater ble stående på plassene de var foreslått på.

Hole Høyres valgliste

Hole Høyre stiller med denne listen til kommunevalget i 2019.

1. Syver Leivestad, født 1955, Sundvollen.

2. Idun Eid, 1970, Sundvollen.

3. Nils Herman Kjær, 1959, Steinsåsen.

4. Elisabeth Klever, 1969, Klokkleiva.

5. Eirik Nørgaard, 1958, Storøya.

6. Guro Bakke, 1969, Gomnes.

7. Oddvar Hansen, 1969, Utstranda.

8. Nina Bønsnes Røed, 1959, Kroksund.

9. Svein Solheim, 1953, Sollihøgda.

10. Silje Dysthe Næss, 1990, Vik.

11. Per Chr. Gomnæs, 1946, Gomnes.

12. Lidia Ivanova Myhre, 1963, Fjell.

13. Lars Gomnes, 1972, Steinsåsen.

14. Heidi Jeanette Øien, 1969, Vik.

15. Mads Kvello Berger, 1975, Kroksund.

16. William Lilleland, 2001, Vik.

17. Maiken Hansen, 2001, Svensrud.

18. Carlos Tenold, 1966, Vik.

19. Dina Laeskogen, 2001, Sundvollen.

20. Alexander Reistad, 1990, Vik.

21. Einar Hovind, 1963, Klokkerlia.

22. Therese Jennie Hæhre, 2001, Sundvollen.

23. Morten Berger, 1990, Vik.

24. Helle Reklev, 1985, Røyse.

25. Jon Gulbrandsen, 1966, Sundvollen.

26. Elisabeth McInnes, 1974, Krokkleiva.

27. Jo Henriksen, 1946, Steinsåsen.

28. Cecilie Laeskogen, 1970, Sundvollen.

29. Trond Hetland, 1967, Røyse.

(De tre øverste kandidatene er forhåndskumulert).


Artikkeltags