Kirkekontoret som tidligere lå ved Hole kirke har nå flyttet til Kjellerberget i de gamle lokalene til Tronrud Engineering.

– Vi har tatt et sprang på 200 år framover fra de gamle lokalene ved kirken og hit, sier kirkeverge Steinar Hopland.

Bedre lokaler

Kirkevergen forteller at i de nye lokalene er temperaturen stabil, det trekker ikke fra vegger og vinduer og inneklimaet er godt.

– Det var vårt ønske om å få flytte hit, for her er vi også nærmere Vik og kommunehuset, sier Hopland.

Åpningstidene er som tidligere, og det er godt med parkeringsplasser.