Svein fortviler over dårlig nett - får ikke betalt regninger

Siden mai har Svein Gundersen (70) i Sandbyfeltet på Helgelandsmoen hatt svært dårlig eller ingen internettilgang. Han får ikke betalt regninger på grunn av tidsavbrudd og får heller ikke viktige e-poster.