I 2013 ble Lotta (11) og Hege (35) lovet gang- og sykkelvei: Den er fortsatt ikke bygget

Hurraropene på Røyse stilnet fort etter vedtaket i 2013. Hvor ble gang- og sykkelveien av?