Eldre må flytte når vei og bane skal bygges

Beboerne på Hole bo- og rehabiliteringssenter må trolig flytte ut under byggingen av Ringeriksbanen og ny E16 forbi Kroksund. Hvor de skal flytte er ikke bestemt.

Artikkeltags