Politikere forberedte gjeninnføring av eiendomsskatt i Hole: – For sent, mener ordføreren

Gjeninnføring av eiendomsskatt i Hole kom opp som ekstrasak.