Det kom fram da Lisbet Wølner fra Fylkesmannen i Buskerud orienterte formannskapet om økonomistyring og Robek (Register om betinget godkjenning og kontroll).

LES OGSÅ: – Hole kommune gikk i luksusfellen

Utgiftene er betydelig høyere enn i sammenlignbare kommuner, og fylkesmannen anbefaler at kommunen går inn i disse tallene.

Hole kommune ligger betydelig over på kostnad per innbygger både når det gjelder skole og pleie og omsorg.

Kommunen har per i dag heller ikke tilstrekkelige midler i disposisjonsfond til å takle svingninger i inntekter. Fylkesmannens representant påpekte viktigheten av at kommunen skaffer seg en buffer.

LES OGSÅ: Slik vil Hole-politikerne kutte

LES OGSÅ: Ansatte fikk hakeslepp av budsjettforslag