Full strid om fylling på Helgelandsmoen, frykt for forurensning, kan havne i retten

En strid om deponering av masser på Helgelandsmoen kan havne i retten.

Artikkeltags