Grethe ble årets frivillig i Hole

Ordfører Per R. Berger sammen med prisvinner Grethe Hagen.

Ordfører Per R. Berger sammen med prisvinner Grethe Hagen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Tirsdag kveld ble Grethe Hagen tildelt Frivillighetsprisen 2017 i Hole kommune. Ordfører Per R. Berger sto for overrekkelsen.

DEL

Hole kommunes frivillighetspris tildeles en person eller en gruppe mennesker, et lag eller en forening som gjør en uegennyttig frivillig innsats for Hole-bygda eller for enkeltmennesker. 

Ifølge tjenesteleder for Kultur og Fritid, Håvar Austgard, får Grethe Hagen prisen for innsats i følgende verv:

 • Røde Kors besøksvenn
 • Telefonvenn for unge
 • Homestart besøksordning
 • Sekretær i LHL Hole
 • Styremedlem i Sykehjemmets Venner
 • Styremedlem i Vik Omsorgsboligers Venner
 • Medlem i Frivilligsentralen i Hole
 • Styremedlem i Ringerike Frivilligsentral
 • Frivillig i VOVs onsdagskafe på frivilligsentralen
 • Sorg og omsorg
 • Ansvar for matservering på turer med Dronning Tyra med VOV og Frivilligsentralen i 2017
 • Medarrangør av 17. mai på Vikstunet og i Frivilligsentralen
 • Medarrangør av mange sosiale samlinger for eldre, der hygge rundt mat har stått sentralt.

Priskomiteen har bestått av: Margith Harsson, Kenneth Sørum Bekkemoen og Anne Lise Søvde. Disse beskriver Grethe Hagen på følgende måte:

«Hun er en styrke og drivkraft for de organisasjoner hun er med i. Hun har evnen til å se saker fra flere sider og medvirker derfor til å fatte de rette vedtak. I nominasjonen heter det at Grethe aldri sier nei til å hjelpe og at hun er et fantastisk medmenneske.

Diplomet er tegnet av Per Syvertsen. Til prisen følger også kroner 2.000.

Artikkeltags