Drillo savnet skilt på toppene: I Hole har Kjell Eivind ordnet opp

– For dårlig merking av kommunetopper, sier Egil Drillo Olsen. – Helt enig, sier Kjell Eivind Anderdal fra Hole. Han gjorde noe med det i hjemkommunen.