Nasjonalforeningen for folkehelsen i Buskerud synes det er leit å høre at det ikke ser ut til å være mulig å klare å revitalisere Nasjonalforeningen Hole demensforening.

Hvis ikke det går må foreningens midler overføres til fylkeslaget. Problemet skal være å få på plass et styre.

Daglig leder ved fylkeskontoret, Bjørn E. Lofstad, har spurt Hole kommune om hjelp. Kanskje kan Hole samarbeide med Ringerike? Tjenesteleder Anne Marit Hamstad Fuglum lover at kommunen vil gjøre et nytt forsøk til våren på å få i gang foreningen igjen.

Hun håper at det lykkes. Hvis ikke vil foreningens midler bli returnert. Om lag 18.000 kroner står på fond.