Forundret over bolig-avslag: – Hole er tjent med at en del hyttetomter blir til boliger

Utvalgsleder Per Christian Gomnæs (H) ble overrasket da han leste om Arne Evjen, som ikke fikk gjøre om hytte til bolig - selv om politikerne gikk enstemmig inn for det. – Dette må vi ta tak i, sier han.