Her er Hole-budsjettet: Dyrere SFO og barnehage

Hole kommune vil bygge mange flere omsorgsboliger, men kutter samtidig i barnehageplasser.