Tidligere har kirkevergen i Hole ønsket seg 30-grense på veien forbi kirken i Hole, som er en kommunal vei. Nå har fartsgrensen blitt justert et stykke i retning av dette. Der det tidligere var 50-grense, er nå 40 kilometer i timen høyeste tillatte hastighet.

– Vi jobber med trafikktellinger i området, og skal vurdere fartsgrensen når det er gjort, sier Hilde Bendz i Hole kommune. Dermed kan det bli ytterligere endring i fartsgrensen etter hvert.

Kirkeverge Julie Ulven har tidligere forklart hvorfor 50-grense har vært en for høy fartsgrense ved Hole kirke:

– Det kan være veldig fullt der, og på kveldstid er det også temmelig mørkt. Likevel kjører mange fortere enn 50 på stedet, sa Ulven, som oppfordret alle trafikanter til å ta hensyn på stedet.

– En del bruker denne veien som snarvei, og mange kommer i for høy fart rundt svingen. Vi vil oppfordre til å kjøre forsiktig ved Hole kirke, sa Julie Ulven.