Spørsmålet om støtte til Hole kirkelige fellesråd og vedlikehold av kirkebyggene skal i stedet vurderes i forbindelse med budsjettprosessen for 2017.

Frederik Skarstein (H) ville imøtekomme søknaden med 65.000 kroner, men bare Elisabeth Klever (H) støttet forslaget.

Rådmannens innstilling ble dermed vedtatt med seks mot to stemmer.

Jørn Øverby (Frp) syntes at beløpet som var tenkt brukt på en bygningsteknisk rapport var for høyt. Jobben burde kunne gjøres rimeligere, mente han.

LES OGSÅ: