Gå til sidens hovedinnhold

– Ønsker holeværingene by?

Artikkelen er over 4 år gammel

Bane Nor vil lage småby på Sundvollen, men ønsker holeværingene det?

Onsdag kveld 14. juni inviterer Hole Høyre til åpent møte i herredshuset om den planlagte storveksten rundt en jernbanestasjon på Sundvollen.

Bane Nor ønsker også å fylle ut fjorden med masse og bygge på fyllingen. Er det ønskelig, eller bør massene legges et annet sted?

Det er et annet spørsmål før møtet. Noen mener også at veksten i Hole bør fordeles mellom Røyse og Sundvollen.

Hole Høyre vil belyse konsekvensene av stor vekst i Sundvollen-området. Innledere er Knut Sørgaard fra Fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16 samt Per Chr. Gomnæs (H), som leder Holes plan- og miljøstyre.

Sørgaard kan forberede seg på spørsmål om blant annet pendlerparkering. I dag har Hole 150 pendlerplasser. Når stasjon kommer på Sundvollen, forventes mange fra Klekken, Åsbygda og Jevnaker å kjøre til Sundvollen for å parkere.

Etter innledningene vil det bli gruppearbeider med tilbakemeldinger og plenumsdiskusjoner for å få fram innbyggernes meninger om vekst og utvikling i Sundvollen og resten av kommunen.

LES OGSÅ: – Byggestart 2021, og enda en stasjon 

Kommentarer til denne saken