? Annar Blakstvedt tar opp behovet for gang- og sykkelvei fra Almemoen til Risesletta. Han jobber på Hensmoen, som har flere hundre arbeidsplasser. En ny gangvei ville ført til at atskillig flere syklet til jobb.

? Geir Kristoffersen påpeker at Hofsfossveien mangler gangvei. Han tror at mange foreldre i dag kvier seg for å sende barna sine av gårde langs veien. Den er i en helt forferdelig stand, mener Kristoffersen.

? Ferry Wagenvoort håper at trafikkrådet vil prioritere gang- og sykkelvei mellom Norderhov og Putten samt Vesternbakken og Haugsbygd.

? Øystein Magnus Hafnor har bodd i Hadelandsveien i 40 år og har sett en utrolig trafikkøkning. Han mener at strekningen mellom Hønen og Putten må være en av de aller viktigste å få gang- og sykkelvei langs.

? Sven-Erik Sjøblom skriver på vegne av innbyggerne langs Rv241 mellom Norderhov og Haug om et stort ønske om gang- og sykkelvei. Strekningen er smalt, svingete og farlig for myke trafikanter, mener han og påpeker at alle trenger muligheter for å bruke bena og sykkelen.

? Trond Helge Buttingsrud mener at gang- og sykkelsti bør bygges langs E16 gjennom hele Ådal. Der er det stor trafikk, og ingen muligheter til å gå langs veien. Oppsetting av flere autovern har ifølge ham faktisk gjort forholdene for gående og syklende uholdbare.

? Svein Erik Bjerkeli tør ikke gå langs Hadelandsveien på hverdager mellom klokken 7 og 9 og 15 og 18. Rv241 har også mye tungtrafikk, påpeker han og tipper at politiet har strekningen mellom Klekken og Hønen på topp når det gjelder fartsbøter og førerkortbeslag. Gangvei fra Hønen til Hesselberg ble bygd for mange år siden, og strekningen Klekken-Putten ble sikret i fjor. Nå gjenstår bare rundt to kilometer, påpeker Bjerkeli og vil ikke tro at strekningen byr på store anleggsmessige utfordringer heller.

? Carl Eidsgård foreslår at gang- og sykkelvei bygges i nær fremtid mellom ridesenteret ved Tolpinrud og Snyta på Ask.

? Nes vel- og bygdeutviklingslag (NVBU) ser en videre utbygging av gang- og sykkelvei som helt avgjørende for utviklingen på Nes i Ådal. Ønsket er at dagens gangvei forlenges fra Nes skole til Valdresporten og sørover til Lunde, eller minimum til en badeplass ved Lundelandet.

? Hege L. Gundersen ønsker seg gangvei fra Vang skole til Hønefoss via Fløytingen og fra Putten til Norderhov.

? Nita Vørner Bjerke påpeker at saken om behovet for gang- og sykkelsti fra Snyta til Tolpinrud har en lang historie. Innbyggerne på Ask har kjempet for gangvei så lenge hun kan huske. Selv satt hun i en komite på 1990-tallet. Da hadde grunneiere avgitt arealer gratis, midler fra fylket var på plass, og en entreprenør skulle ta jobben, men kommunen sa nei; den ville ikke fravike prioriteringslisten. Ask ligger så nær Hønefoss at mange kan sykle til jobb, påpeker Vørner Bjerke.

? Eli Strande synes at den nye gangveien mellom Klekken og Putten er flott, men den stopper bare så altfor tidlig. Strande pendler til Oslo og skulle gjerne syklet til Hønen og tatt Oslobussen videre. Førsteprioritet må være strekningen Putten-Hønen, mener hun.

? Tyristrand og Nakkerud arbeiderlag håper at gang- og sykkelvei mellom Nakkerud og Tyristrand vil komme med på trafikkrådets prioriteringsliste.

? Svein A. Braathen melder behov for gang- og sykkelsti fra Ludvig Grønvoldsvei til Veien skole og opp Hallumsdalen. Han ser også et stort behov for gangvei ved Hofsfossveien, fra Begnaparken og til undergangen ved Follum - en «livsfarlig veistrekning for gående og syklende».

? Astrid Framnes Nymoen har sendt inn et ønske om gangvei fra ridesenteret på Bærengsletta til Snyta.

? Karine Holemark mener at Rv241 mellom Åsa-krysset og Putten må prioriteres. Den er skolevei for alle ungdomsskoleelevene fra Åsa og Norderhov, men den farlige trafikksituasjonen gjør det umulig for dem å komme seg fram med annet enn buss eller bil.

? Sølvi Jæger Bentzen har levert innspill om gangvei langs Fv181 Fløytingen, fra Klekkenveien og til Vang skole. Mange barn går der til og fra skolen, og bilene kjører fort til tross for fartshumper. Mange jobber også langs veien, som er spesielt uoversiktlig i en sving før avkjøringen til Rimi-butikken i Haug.

? Tom Trelease mener at det helt klart haster mest med gangvei mellom Norderhov og Haugsbygd. Strekningen er ifølge ham veldig belastet med vogntog og personbiler, som kjører langt over fartsgrensen. Han skriver om mye uvettig kjøring.

? Eilen Sjøblom Wangen er enig med ham.

? Kjell Karlsrud synes at trafikkrådet bør vurdere gangvei mellom et stoppested i bunnen av Eggemobakken og avkjøringen til Austjord.

? Birgitte Myrmo fra Haugsbygd ønsker seg gang- og sykkelvei fra toppen av Vesternbakken til Klekken. Hun ga opp syklingen. Det føltes for farlig. På Myrmos ønskeliste står også gang- og sykkelvei over Lisletta og helt fra Klekken til Hønen samt gangvei langs Fløytingen fram til skolene i Haug.

? Grønvoldsgrenda veiforening har lenge jobbet for gang- og sykkelvei på strekningen Hallingby - Grønvoldsgrenda - Skårflågan. I dag er ingen fotgjengere å se langs E16. Ikke noe rart, synes Anders Piltingsrud; det er rett og slett livsfarlig å gå der. En gangvei vil knytte Hen-området til Hallingby og gjøre det mulig å sykle via Hen til Hønefoss.

? Oddleiv Bergland foreslår gang- og sykkelvei mellom Snyta og Tolpinrud. Strekningen har stor trafikk og ingen veiskulder, påpeker han og ser at gangvei ville gitt bedre muligheter for sykkelturer på Holleia.

? Øyvind Smith ser et stort behov for gang- og sykkelvei og trafikksikkerhetstiltak i Follum/Hofsfoss/Begnamo-området. Han foreslår blant annet fotgjengerundergang under jernbanen ved Follum, gangvei i en bakke/over jernbaneovergang til Begnamoen, gangvei fra Arne B. Bangs vei til gangvei i Hallumsdalen og at Ludvig Grønvolds vei skiltes som gang- og sykkelvei fra Follumbyen til Veien skole.