Falck hentet nylig de 35 syklene, som trolig er stjålet av beboere på Hvalsmoen transittmottak.

- Det er ikke slik at beboerne våre stjeler sykler over en lav sko. Dette er sykler fra i hele fjor, sier leder for mottaket, Ketil Øyen.

Mange anmelder ikke

I 2012 fikk Hønefoss politistasjon inn 74 anmeldelser på stjålne sykler.

- Men det totale antallet er nok mye høyere. Folk tror kanskje ikke politiet vil gjøre noe særlig med saken dersom de anmelder. Men skal man få igjen penger på forsikringen, så må man anmelde, påpeker politioverbetjent Arne Erik Håkonsen.

Så langt i år er det bare anmeldt seks sykkeltyverier i Ringerike og Hole.

Sjekkes mot registrene

Nå håper Øyen at eierne kan få tilbake syklene sine når de nå sjekkes opp mot sykkelregistrene. Dessuten kan det tenkes at noen av syklene er registrert stjålet hos politiet.

- Ønsker dere å få sykler dersom folk vil gi bort gamle sykler?

- Vi har diskutert dette internt, og funnet ut at det blir vanskelig å administrere utlån av sykler her. Vi vil da ikke vite om syklene som står her er våre egne, om de er gjenglemt eller stjålet, sier Øyen.

Treningsutstyr

Transittmottaket hadde fredag 284 beboere, men dette er et tall som endrer seg fra dag til dag. På det meste har det bodd 436 asylanter på Hvalsmoen.

Selv om Øyen helst ikke tar imot sykler, er det andre ting det skorter på.

- Hvis noen har treningsutstyr de vil gi bort, blir vi veldig glade for det. Det hat vi virkelig behov for. Vekter, apparater og andre ting til fysisk aktivitet. Vi får låne en gymsal her, og trenger mye forskjellig til gymnastikkaktiviteter, sier han.

- Velkommen til Hvalsmoen

Øyen ønsker at transittmottaket skal ha et godt forhold til samfunnet rundt. Tirsdag hadde han dialogmøte med kommunen, politiet, helsevesenet og handelsstanden.

- Vi var enige om at vi har et godt samarbeid. Jeg er glad for at det er lite negativ omtale og snakk om transittmottaket i lokalmiljøet, sier Ketil Øyen.

Han minner om at Hvalsmoen transittmottak ikke er et lukket mottak. Og han legger til at dersom innbyggerne i distriktet ønsker å komme innom og ta en titt og hilse på, så er de hjertelig velkommen.