Leger kan ikke reservere seg fra omtale på nett

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Personvernnemda har konkludert med at helsepersonell ikke kan reserve seg fra å bli vurdert på Legelisten.no.

DEL

Personvernnemda er uenig i at nettstedet må innføre en generell reservasjonsadgang. De mener at informasjonsfrihet veier tyngre enn personvernet. Det er imidlertid mulighet for reserverasjon i enkelttilfeller.

De som skriver en vurdering på nettstedet, må samtidig legge igjen epostadressen sin, konkluderer nemnda.

Legelisten.no er et nettsted hvor pasienter kan gi vurderinger av helsepersonell, som fastleger og tannleger. Flere har ønsker å reservere seg fra en slik vurdering, og har pekt på at upopulære legeavgjørelser kan føre til negativ omtale på nettsiden.

Datatilsynet vurderte saken først og kom fram til at det måtte iverksettes flere tiltak for å ivareta helsepersonells personvern. De mente at helsepersonell selv skulle kunne velge om de ville bli omtalt på nettstedet.

Tilsynet trakk videre fram at nettstedet måtte sørge for at opplysningene til enhver tid er oppdaterte og korrekte.

Personvernnemda, som er klageorgan for vedtak fattet av Datatilsynet, har kommet fram til at nettsiden ikke nyter særskilt vern og derfor må følge hele personopplysningsloven.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.