Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier hun ikke hadde noe annet valg enn å avbryte sykepleierstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Hun viser til at Helsetilsynet har konkludert med at det vil være umiddelbar fare for liv og helse dersom NHOs varslede lockout hadde blitt iverksatt fra onsdag av.

– Da hadde jeg ikke noe annet valg enn å avbryte konflikten. Jeg har ikke mulighet til å overprøve Helsetilsynets faglige vurderinger, sier Hauglie, som tirsdag informerte resten av regjeringen om beslutningen og kalte partene inn til møte på sitt kontor.

LES OGSÅ: Regjeringen stanser sykepleierstreiken: Unngår lockout på lokale sykehjem

I klemme

Hun ønsker ikke å svare direkte på om NHO har satt henne i en klemme ved å gå til det uvanlige skrittet å ville stenge ute i alt 501 sykepleiere fra deres arbeidsplasser.

– Lockout er et legitimt våpen i en konflikt. Men samtidig har partene ansvar for å bruke dette på en måte som ikke rammer uskyldige pasienter, sa en tydelig irritert ministeren da hun tirsdag møtte pressen.

– Jeg beklager sterkt at vi har kommet i denne situasjonen. Partene burde greid å løse denne konflikten, slik vi har tradisjon for i Norge, sier hun.

Det er tredje gang på to og et halvt år at Hauglie griper til tvungen lønnsnemnd for å løse en arbeidskonflikt i privat og offentlig helsevesen.

Sykepleierne gikk til streik 25. oktober med krav om at sykepleiere i private institusjoner, som kommunene har ansvar for, skal få samme lønn og tariffstige som i det offentlige. Det mener NHO er et krav som er umulig for deres medlemmer å innfri.

Nå blir det opp til Rikslønnsnemnda å diktere lønnsbetingelsene for sykepleierne.

NHO: – Ingen vilje

Administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, skyver på sin side ansvaret over på sykepleierne.

– Vi er langt fra fornøyd med at vi har havnet i denne situasjonen. Men denne streiken viste ingen tegn til å ende. Vi så ingen andre midler enn å bruke lockout-verktøyet, sier hun.

– Vi har flere ganger tatt initiativ og gjort det vi har kunnet, for å få til en enighet. Men vi har ikke opplevd at det har vært vilje til å bevege seg bort fra de kravene som Sykepleierforbundet vet at vi ikke kan innfri. Vi sto langt fra hverandre, sier Kaltenborn.

– Bittert

– Det er trist at arbeidsministeren og regjeringen måtte gripe inn overfor NHO. Men vi forstår at myndighetene måtte overta ansvaret for befolkningens liv og helse, sier Linda Lavik, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund.

– NHO skapte en helt uholdbar situasjon når de varslet lockout for 500 sykepleiere. Dette ville gått ut over pasientsikkerheten. NSF har streiket i nesten fire uker der 55 sykepleiere har vært tatt ut, og ikke en eneste gang har Helsetilsynet ment at dette har gått ut over liv og helse. NSF har streiket for at de lavest betalte sykepleierne skulle få en rettferdig lønn på linje med sykepleiere i kommunene.

– Jeg setter min lit til at Rikslønnsnemnda gir oss gjennomslag for våre rettferdige krav om minstelønn og ansiennitetsstige, sier hun avslutningsvis.