Sier ja til ny medisin mot lungekreft

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Vi er lettet og glade på vegne av alle norske kreftpasienter og deres pårørende, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

DEL

Beslutningsforum har sagt ja til lungekreftmedisinen pembrolizumab, fordi leverandøren har tilbudt ny pris.

Lungekreftbehandlingen fikk ja under møtet i beslutningsforum for nye metoder mandag. Det betyr at offentlige sykehus nå kan tilby en ny behandling for lungekreft.

– Vi er glade for at lungekreftpasienter nå får tilgang til dette legemiddelet som førstelinjebehandling, sier leder Stig A. Slørdahl i Beslutningsforum.

Beslutningsforum avslo lungekreftmedisinen senest i februar, fordi de mente at den ble for dyr. Legemiddelselskapet MSD ga et nytt pristilbud i mars, og saken ble derfor behandlet på nytt, skriver Dagens Medisin.

– Kostnaden for behandlingen er fortsatt høy, men behandlingen regnes som kostnadseffektiv når en tar hensyn til det absolutte prognosetap for pasientgruppen som omfattes av metodevurderingen som er gjennomført, heter det i begrunnelsen.

– Lettet og glade

I Kreftforeningen er man glade for at den lovende kreftmedisinen vil kunne tas i bruk i omtrent halvparten av alle nye lungekrefttilfeller.

– Det er en selvfølge at kreftpasienter i Norge skal få tilgang på den samme, lovende medisinen som våre skandinaviske naboer. Medikamentet har vist svært god effekt både i kliniske studier og i «den virkelige verden». Vi er lettet og glade på vegne av alle norske kreftpasienter og deres pårørende. Endelig har vi et alternativ til den tradisjonelle cellegiften – ikke en dag for tidlig, sier generalsekretær Anne Lise Ryel.

– Utfordrende

Ryel er imidlertid kritisk til at 1.500 lungekreftpasienter har måttet vente i flere måneder på avgjørelsen hun omtaler som livsviktig. Tidsbruken mener hun er en direkte konsekvens av Prioriteringsmeldingen fra 2016 da størrelsen på pasientgruppene ble en del av den samlede vurderingen med pris og nytte.

– Dette gjør det ekstra utfordrende for pasienter som er en del av en stor pasientgruppe, å få tilgang på nye medisiner. Kreftforeningen mener at prinsippet om nøytralitet til pasientgruppens størrelse, slik det var tidligere, er noe vi bør gå tilbake til, sier Ryel.

Artikkeltags