Slår alarm om bemanningssituasjonen i sommer – frykter for pasientenes liv og helse

Uforventet mange pasienter, vikarproblemer og lungesyke pasienter på gangen har resultert i en kaotisk sommer på Drammen sykehus.