Prisen får han for Kornmagasinet på Helgelandsmoen.

Foreningens begrunnelse er at Klevjer har lagt ned et stort arbeid for å kunne ta i bruk bygningen og ha den åpen for publikum. Det er strenge krav både til brannsikring og ventilasjon, noe som har krevd store investeringer og gjennomtenkte løsninger. Det faktum at bygningen er fredet har naturligvis også hatt betydning for hvordan arbeidene er utført.

– Arbeidet som er utført har både gitt Kornmagasinet nytt liv og nytt innhold som kan oppleves av mange, sier foreningen.

Kornmagasinet er en helt spesiell bygning, landets største tømmerbygning i sitt slag. Det inneholder en kjelleretasje med murte pilarer og over det fem etasjer i panelt tømmer. Opprinnelig var det 22 rom med et samlet areal på 1.250 kvadratmeter.

Klevjer flyttet inn i Kornmagasinet i 2004 og kjøpte det i 2006. Det har siden det blitt brukt som kunstgalleri både for egen og andres kunst. Interiøret i Baker Narums kafè i Hønefoss er flyttet hit og utgjør nå Cafè 1920.