Her er det lagt ned 400 dugnadstimer: Nå mistenker Martine hærverk

– Vi ber innstendig om at dere tar kontakt.