Nå gjør Harald (66) snart som kona Kari: – Hun sier at tilværelsen er bra, sa da velger jeg å tro på det

Nylig lyste Hole kommune ut stillingen som rektor og leder ved Sundvollen oppvekstsenter. Det betyr at Harald Helleseter (66) snart går inn i pensjonistenes rekker.