Gå til sidens hovedinnhold

Har flere kjente kvikkleireområder

Artikkelen er over 9 år gammel

Leirras medførte nylig store skader i Trondheim. I Ringerike er det flere kjente kvikkleireområder.

Vi har flere kjente kvikkleireområder i Ringerike kommune som en kan se på kartet. Særlig er områdene ved Follumåsen, Mikkelsplassen og Bråten utsatt. Marin leire med skredfare kan finnes i hele den marine sonen, det vil si den delen som var under havets overflate under istiden og det tilsvarer en kote på 190 meter her.

Gunnar Halsteinsen, leder for miljø og areal i Ringerike kommune, er en av dem som følger problemstillingen og kommunen har gjort mange kartlegginger av grunnen i utsatte områder.

– Jeg tror vi kan berolige innbyggerne med at det ikke er noe som tyder på økt fare for skred. Riktig nok regner det mer enn før, men økningen er ikke så stor og forskerne mener høy grunnvannstand er en viktigere årsak til skred, sier han.

Samtidig understreker Halsteinsen at ting kan skje og at det kan være lurt å være oppmerksom på dette, men altså at faren ikke nødvendigvis har blitt noe større de siste årene. Han påpeker at skred ofte utløses etter inngrep i bakken i form av fjerning eller fylling av masse.

Kommunen stiller klare krav om grunnundersøkelser ved nye byggetiltak.

Ringerike kommunes nettside kan en se kart over kvikkleireforekomster for hele kommunen.

Der finnes det også oversikt over grunnundersøkelser som er utført i Hønefoss-området. Halsteinsen opplyser at det foreløpig er få undersøkelser, men at det skal fylles på etter hvert.