- Sirkus, sier Jevnaker-ordfører Hilde Brørby Fivelsdal (Ap) om møtet på Thorbjørnrud hun nettopp har forlatt.

- To bortkastede timer, følger Lunners Harald Tyrdal (Ap) opp.

Først åpent

Møtet der kommunestyrepolitikerne i Jevnaker, Gran og Lunner skulle behandle framtiden til Hadeland Energi (HE) fortsatte til slutt kun for de 27 representantene fra Gran.

De folkevalgte fra de to andre hadelandskommunene er på veg hjem etter å ha vedtatt en utsettelse av saken.

Etter først å ha vedtatt at møtet skulle gå for åpne dører, gjorde storebror på Hadeland helomvending slik at de likevel får etterspurt konfidensiell informasjon fra styrelederen i Hadeland Energi, Bjørn Niklas Sjøstrøm.

Jevnaker, som innledningsvis stemte for å lukke møtet slik at HE-styrelederen kunne holde sin hemmeligstemplede orientering i tirsdagens fellesmøte, må altså smøre seg med tålmod. Til frustrasjon for flere enn ordfører Brørby Fivelsdal.

- Når styreleder er så tydelig på at dette er konfidensiell informasjon som ikke kan gis for åpne dører, bør dette lyttes til. Dette er folk som er valgt inn av kommunestyrene selv, de er ikke motstanderne våre, sa Jevnaker-rådmann May-Britt Nordli.

Rådmannen i Gran, som har forberedt saken til politisk behandling, anbefalte at saken skulle gå bak lukkede dører på bakgrunn av at saken omhandler forretningsmessige hemmeligheter.

Argumenter mot lukking

Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) rakk å ta ordet før journalisten ble bedt om å forlate salen for den første offentlighetsbehandlingen.

- Jeg vil ikke være den politikeren som går ut til velgerne og sier at det er vedtatt å selge HE, og at jeg stemte for på grunnlag av anbefalinger som dere ikke får vite om, sa GBL-gruppelederen.

Lasse Lehre, ordførerkandidat for Lunner Høyre sa før møtet at heller ikke han støtter innstillingen om å behandle saken bak lukkede dører.

- Dette handler om en ferdigforhandlet avtale, ikke pågående forhandlinger. Da mener jeg det bør være åpent. Det skal mye til for at saker som omhandler offentlig eide selskaper skal unntas offentlighet, mener han.

Full offentlighet fikk flertall både i Gran (14 mot 13) og Lunner (13 mot 12), mens flertallet i Jevnaker mente at møtet burde være lukket (7 mot 12).

- Men det er ingen vits at vi behandler saken bak lukkede dører når de andre kommunene behandler den i all offentlighet. Så det blir åpne dører også hos oss. Dessverre, sa Jevnaker-ordfører Hilde Brørby Fivelsdal (Ap).

- Jeg må si jeg ble overrasket over at flertallet stemte for å holde møtet åpent. Det har ikke blitt ytret motstand mot lukking av de to formannskapsmøtene som vi har hatt om saken tidligere denne våren, sa Tyrdal etter at Lunners møte var avsluttet.

Nye møter før 1. juli

Flere tok til orde for at informasjonen som forelå før tirsdagens møte ikke er tilstrekkelig for å ta stilling til sammenslåingen med Energiselskapet Buskerud.

- Jeg har erfaring fra mange fusjoner, og har aldri sett så mangelfull dokumentasjon før en beslutning skal tas, sa Lunner Høyres gruppeleder Bjørn Haugen Morstad.

HE-styrelederen gjentok at han hadde planlagt å legge fram dokumentasjon ut over sakspapirene, dersom møtet hadde blitt holdt lukket.

- Jeg har fått flere gode spørsmål i kveld som jeg ikke har anledning til å svare på så lenge møtet går for åpne dører. Utfordringer som innsidehandel og brudd på avtaler som allerede eksisterer vil slå inn om jeg holder en slik orientering for åpne dører, sa HE-styreleder Sjøstrøm.

- Dere har valgt å holde dette møtet åpent, derfor får vi ikke den informasjonen dere etterspør. Da må saken utsettes, sa Brørby Fivelsdal.

Det endte med at både Jevnaker og Lunner utsatte saken, slik at spørsmål og forslag til utredninger kan fremmes og behandles før et nytt kommunestyremøte. Lunner håper å holde et nytt møte om saken 18. juni. Også Jevnaker skal holde nytt møte før 1. juli.

I Gran ble imidlertid utsettelsesforslaget nedstemt. Og etter forslag fra Rune Meier og Gran Høyre ble møtet lukket, slik at HE-styrelederen og andre involverte fikk anledning til å besvare Gran-politikernes spørsmål i saken.

- Det som er helt sikkert, er at det ikke blir flere felles kommunestyremøter etter dette, slo Brørby Fivelsdal fast der hun sto på gangen utenfor auditoriet på Thorbjørnrud hotell.

Gran sier ja til fusjon

Med 18 mot 9 stemmer fulgte kommunestyret i Gran rådmannens anbefaling om å si ja til sammenslåing av HEs datterselskaper med Energiselskapet Buskerud.

- Jeg mener beslutningsgrunnlaget totalt sett er tilfredsstillende. Flertallet er fornøyde med den informasjonen de har fått, og jeg var blant dem som stemte for innstillingen, sier Gran-ordfører Knut Lehre om behandlingen som gikk bak lukkede fører på Thorbjørnrud hotell.

- Vi har fått den informasjonen vi trenger, sa Tine Øverlier (Ap) etter møtet.

Rune Meier (H) stemte også for, og svarte omtrent det samme.

- Vi følte at vi fikk nødvendige og gode svar fra styrelederen, kommenterer Meier.

Hadeland vet at Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Arbeiderpartiet stemte for fusjon.

Gran bygdelistes fem representanter stemte imot. Det samme gjorde Senterpartiets tre folkevalgte og SVs Allan Bjerke Andersson.

BAKGRUNN: