18 av de 23 kommunestyrerepresentantene i som var til stede i torsdagens møte i Lunner, valgte å stemme for fusjon mellom Hadeland Energi og Energiselskapet Buskerud. Det var Senterpartiets to representanter, to fra Høyre, samt en fra Arbeiderpartiet som stemte mot fusjon.

LES OGSÅ: undefined

På sakslista sto opprinnelig Hadeland Energi-fusjonen som en av flere orienteringssaker. Denne orienteringen ble utsatt til styrelederen i Hadeland Energi, Bjørn Niklas Sjøstrøm, var på plass. Kommunestyret vedtok  å lukke møtet mens Sjøstrøm orienterte, en orientering som tok to og en halv time.

Alle de tre kommunestyrene på Hadeland møttes i et felles kommunestyremøte tirsdag. Gran valgte der å få denne orienteringen og vedtok deretter å gå inn for fusjon.

Jevnaker og Lunner vedtok å utsette saken. HE-møtet utsatt av to kommuner- Gran blir sittende

Etter orienteringen i Lunner kommunestyremøtet torsdag kveld kom Venstres Ulf Rogneby med forslag om også å behandle saken om sammenslåing med Energiselskapet Buskerud  i torsdagens møte.

I tirsdagens møte mellom de tre kommunestyremøtene på Hadeland ble det antydet at saken ville bli behandlet i Lunner kommunestyres møte 18. juni.

Slik det ser ut nå blir det ikke noe nytt møte om ei uke i det hele tatt.

BAKGRUNN: