Senterpartiets listetopp foran valget, Pål-Arne Oulie, var blant dem som ble sendt på gangen da Hadeland energis framtid ble behandlet for andre gang på kort tid Grans kommunestyre onsdag kveld.

LES OGSÅ: Jevnaker-ordfører oppgitt etter sirkusmøte - bare Gran fattet vedtok om Hadeland energi-fusjon

Bak lukkede dører stemte flertallet, ifølge møteprotokollen, for å "slutte seg til det fremforhandlede resultatet av forhandlingene med Energiselskapet Buskerud AS, herunder også bytteforholdet som er avtalt mellom partene".

Noe som etter sigende betyr at Hadeland Energinett AS og Hadeland Energi Strøm AS slås sammen med Energiselskapet Buskerud.

BAKGRUNN: Hadeland Energi-styret anbefaler sammenslåing med Energiselskapet Buskerud

– Ganske ufattelig

Politikerne skal ikke ha fått se den framforhandlede avtalen, noe Oulie reagerer sterkt på.

– Det er for meg ganske ufattelig at kommunestyret signerer på en avtale de ikke har sett, sier han i en videosnutt som han lastet opp på Facebook-siden sin onsdag kveld.

– Videoen var en spontan utblåsning på veg hjem fra møtet, sier han til Hadeland torsdag morgen.

Flertallet stemte for fusjon - igjen

Allerede på Thorbjørnrud 9. juni stemte flertallet i Gran for sammenslåing av HEs datterselskaper for strøm og nett med Energiselskapet Buskerud. Den gang uten debatt, noe et tilstrekkelig mindretall protesterte på. Dermed ble det holdt ekstraordinært kommunestyremøte onsdag.

Denne gangen ble møtet lukket - med 18 mot 8 stemmer- fra begynnelsen av, slik at Oulie, som ikke er medlem i kommunestyret, måtte forlate salen.

Ifølge protokollen hadde følgende aktører ordet under selve behandlingen:

Ordfører Knut Lehre (Ap), Olav Stensli (konstituert administrerende direktør i HE), Jens Naas-Bibow (Advokatfirmaet Thommessen), rådmann Arne Skogsbakken, Øyvind Kvernvold Myhre (GBL), Bjørn Hvaleby (Sp) og varaordfører Anne Marte Skari (Sp).

Bygdelista la fram forslag om at kommunestyret skulle signalisere et ønske om at strømnettet på Hadeland fortsatt skal være heleid av Hadeland Energi. Dette ble nedstemt av 17 stemmer mot 9.

Fikk ikke se avtale

Oulie mener altså at måten dette skjedde på er kritikkverdig ettersom politikerne bare fikk referert noe innhold fra aksjonæravtalen, og ikke se den med egne øyne.

Når kommunestyremøtet blir lukket, bør dette være en arena der beslutningsgrunnlaget kan legges fram for de folkevalgte.  Etter min mening er det ikke anledning til å nekte innsyn i saken når møtet er lukket for allmennheten.

Hvordan vet du at aksjonæravtalen ikke ble lagt fram for kommunestyrerepresentantene?

Jeg sitter jo ikke i kommunestyret ennå, men jeg har vært med å forberede spørsmål sammen med de folkevalgte fra Senterpartiet. Jeg har i etterkant blitt orientert om at de ikke fikk innsyn i avtalene.

Jeg mener imidlertid at informasjon som ikke er forretningshemmeligheter, men kun beskriver beslutningsprosessen i kommunestyremøtet har allmenn interesse. Særlig når de folkevalgte ikke fikk innsyn i det de faktisk skulle ta beslutningen på grunnlag av.

Ble det formelt fremmet forslag om å få se aksjonæravtalen?

Dette var ett av spørsmålene vi ble enige om i forberedelsene til møtet som jeg var med på.

Hva nå?

Dette ser ut til å være en sak for kontrollutvalget, men vi skal vurdere det nærmere.

– Det var forhåpentligvis noen andre som filmet deg?

 Det stemmer. Jeg hentet min samboer på stasjonen etter kommunestyremøtet, så hun fikk holde telefonen under opptaket av videosnutten.

Sirkus og skilsmisse i Jevnaker