Mye snø øker faren for beiteskader. Og da kan elgen felles

Elgen kan ha utfordringer med å finne mat når det er mye snø. Det kan føre til press på vegetasjon i enkeltområder. Da kan det være lov å felle elg.

Elgen kan ha utfordringer med å finne mat når det er mye snø. Det kan føre til press på vegetasjon i enkeltområder. Da kan det være lov å felle elg. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Store beiteskader kan gi grunnlag for å felle dyr, opplyser Landbrukskontoret for Hadeland.

DEL

Store mengder snø kan gjøre det vanskelig for elg, hjort og rådyr å skaffe seg mat. Det kan føre til store beiteskader i enkelte områder.

Beiteskader

Landbrukskontoret ber nå alle skogeiere med ungskog i beitehøyde om å holde øye med elg og hjort.

Jan Jansen viser til at det i vinteren 1994 ble store beiteskader utført av elg og hjort da skogproduksjonen og beiteressursene over store områder ifølge Jansen ble rasert. Vinteren 1994 var det også mye snø.

Det Jansen frykter er at det lett kan bli store konsentrasjoner av beitedyr i de tradisjonelle vinterbeiteområdene. Elg og hjort må selvsagt ha mat, men Landbrukskontoret viser til at det kan bli for stor beitebelastning i enkelt områder der det er ungskog.

Det er viktig at denne ungskogen beholdes i størst mulig grad slik at elgstammen som har lave og til dels synkende vekter, dårlig kondisjon og produksjon, har noe å beite på kommende år. Blir for mye av denne skogen spist i vinter vil det skape problemer de neste årene.

Hensynet til skognæringen veier også tungt for Landbrukskontoret.

Felle dyr

Konsekvensen av dette er at det kan åpnes for å felle noen dyr.

– Alle skogeiere, private og allmenninger, må nå inspisere ungskogfeltene. Samles det for mange dyr og skadebeiting foregår, så må noen dyr felles, sier Jansen.

Søknad om skadefelling skal sendes til kommunen og visse kriterier må være oppfylt. Hvis det er ett eller få dyr i et område er det ikke ansett som problematisk, problemer blir det først når det er mange dyr i ett avgrenset område. Det er også ungskogen som er utsatt så skogområder der trær og busker har vokst seg store blir heller ikke ansett som utsatt.

Det er like regler også ellers i landet så selv om denne oppfordringen gjelder for Hadeland kan det samme problemet dukke opp i Ringerike og Hole også.

Artikkeltags