Små stillinger i brannvesenet gjør det vanskeligere å håndtere kriser

Folk som jobber med ulykker er utsatt for å oppleve traumatiske hendelser, derfor er det viktig at de kan jobben sin godt. – Det er en stor utfordring for en deltidsbrannkonstabel å bli godt nok forberedt på det vi utsettes for, sier brannsjef Sturla Bråten i Lunner – Gran brann og redning.