Markedssjef Gudbrand Bergsund fra Hønefoss Fjernvarme smiler fra øre til øre når han snakker om de store entreprenørene som tenker stadig mer framtidsrettet og fokuserer på miljøgevinst ved å redusere farlige utslipp.

- Vi så flere fordeler tidlig i prosessen. I dette tilfellet snakker vi både om miljø, sikkerhet og økonomi. Vi er veldig fornøyde med at vi kunne installere det i selve byggeprosessen, ett helt år før det vanligvis er tenkt gjort. Vi som har hatt den nye skolebygget som arbeidsplass har kunnet nyte godt av dette lenge allerede, sier anleggsleder Per Bäckehag fra Reinertsen. Han er sikker på at kostnadene hadde blitt det dobbelte om de skulle installere anlegget i etterkant.

- For oss har det gitt en god økonomisk gevinst, sier han. Han er fornøyd med at de slipper å gjøre jobben i etterkant.

- Fylkeskommunen overtar skolen den 14. september i år, og da bør alt være i orden, sier Bäckehag.

- Vi vet dette er en ordning som er mye brukt andre steder, men det er første gang vi gjør det her i Hønefoss, sier Bergsund.

Han forteller at de fleste skolene i Hønefoss nå varmes opp med fjernvarme.

Bedre luftkvalitet

- Men det som er spesielt i denne byggeprosessen er at vi har gått inn med varmeanlegget i byggeprosessen, forteller Bergsund. I dag er det nemlig slik at alle nybygg over tusen kvadratmeter skal koples til fjernvarmenettet, men jobben gjøres ofte i etterkant av byggingen.

- Vi har spart lufta i Hønefoss for mange tonn Co2 allerede, og det kommer vi til å fortsette med i framtiden, sier Bergsund fornøyd.

Mer sikkerhet

- Utslippene av vedfyring fra gamle vedovner og oljefyrer kan være en medvirkende faktor på utvikling av lungesykdommer. Ikke tvil om at fjernvarme er en løsning som gir både miljø- og helsegevinst, sier Bäckehag.

- En byggeprosess i et nordisk klima er dessuten en utfordring, og det er viktig å få tørket alle innvendige materialer godt før man begynner å kle vegger, tak og gulv. Tørkeprosessen er derfor viktig. Vi har brukt fjernvarmen til å tørke nybygget med også. Sikkerhetsmessig sett har det også vært optimalt, sier Bäckehag, og forteller at det ofte fyres med diesel eller propan.

- Dette er lettantennelig og kan fort føre til stygge arbeidsulykker. Bygg- og anleggsbransjen er den tredje farligste bransjen å jobbe i, og vi har derfor enorm fokus på sikkerhet. Fjernvarme er trygt. Helt perfekt å bruke, sier Bäckehag.