Prost Kristin Moen Saxegaard er godt fornøyd med besøket i kirkene på julaften.

– Jeg har fått inn en del tall fra prestene, og vi tror det har vært cirka 3.500 innom kirkene på julaften, sier hun.

Kirketomta

Selv ledet prosten utegudstjenesten på kirketomta, der Hønefoss kirke skal bygges opp igjen.

– Det var veldig kaldt, men også en fin gudstjeneste. Det var cirka 100 personer innom og det er flere enn i fjor. Vi hadde trodd at interessen ville avta etter som det er lenge siden brannen, men vi får tilbakemeldinger på at mange synes det er fint å komme dit på julaften, sier hun.

Gudstjenesten var preget av musikk, juleevangeliet ble fortalt og aspirantene spilte julespillet.
Prosten la merke til at det også var veldig mange som oppsøkte gravsteder julaften, noe som er en fin juletradisjon.

I tillegg var det cirka 60 til stede på gudstjenesten i kirkestua.

Stappfulle kirker

Ellers i distriktet var det også veldig godt besøkt med fulle kirker flere steder.

Norderhov kirke hadde godt besøk på julaften med 300 personer på den første gudstjenesten og hele 480 på den andre.

I Tyristrand kirke var det cirka 250 innom noe som tilsvarer helt full kirke.

I Haug kirke var det to gudstjenester med til sammen cirka 500 innom.

I Ådal var det også bortimot 500 personer innom de ulike gudstjenestene med nesten 350 i Hval kirke, nesten fullt i Viker kirke og en del kirkegjengere også i Nes.

I Soknedalen ble også kirkebenkene fylt opp. Det var rundt 150 innom Lunder kirke og cirka 125 innom Veme kirke.

Julaften var det også andakt på sykehjemmet på Sokna med cirka 30 til stede.

I Hole var rundt 750 innom på de to gudstjenestene i Hole kirke og 100 på Sollihøgda.

– Vi hadde totalt 16 gudstjenester på julaften og jeg synes besøkstallene viser at det er nødvendig med så mange. Det er ekstra mange familier i kirken på julaften. 1. juledag er mer som en vanlig søndag, sier prosten.