Gå til sidens hovedinnhold

- Gjelder å være først til mølla

Artikkelen er over 12 år gammel

100 personer får muligheten til å unngå kaos og omveier når Hønengaten stenges i sommer.

De første 100 som dukker opp på Ringerike kommunes servicetorg i Storgata 13 (det gamle Vikenbygget) vil nemlig få en kjøreseddel som gir dem rett til å kjøre i byen når Hønengaten stenges.

Hønengaten skal blant annet få sykkelfelt og nye fortau i løpet av sommeren, og gravearbeidene begynner i innfartsveien fra nord så fort skoleelevene har tatt sommerferie i juni.

Gravingen vil pågå i minst et halvt år, og Statens vegvesen har sett det som nødvendig å stenge strekningen fra Hønefoss skole til gatens jernbaneundergang i anleggsperioden.

LES OGSÅ: Forventer et halvt år med kaos

I den perioden oppfordres bilister flest til å benytte omkjøringsveien E16. Strekningen vil imidlertid være åpen for gående, syklende, busser og utrykningskjøretøyer. Huseiere vil også få lov til å kjøre til og fra eiendommene sine.

Beboere raser

I sideveiene til Hønengaten raser beboere. De tror ikke at bilistene vil velge den store omveien om E16, hvis de kan komme fram gjennom trange nabolag til bygaten.

Vegvesenet er klar over at veiarbeidene vil ha stor innvirkning på både næringsliv, beboere og trafikanter som blir berørt, og myndighetene beklager ulempene de vil medføre.

100 får kjøreseddel

Nå har den lokale ledelsen ved distriktsveikontoret på Hensmoen, som får klagene først, bestemt seg for at noen flere biler kan slippes forbi anleggsområdet. 100 innbyggere kan få egne passersedler som sikrer dem adgang til byen.

Adgangskortene er ikke personlige. Vegvesenet er ikke opptatt av hvem som kjører forbi, men av at anleggsområdet ikke tåler mer enn 100 biler ekstra. Derfor kan innbyggere som er så heldige å få kort, også dele dem med familie, venner og naboer.

- Vil ikke dette bli forskjellsbehandling av innbyggere?

- Nei, ikke slik vi ser det. Løp og kjøp er et velkjent slagord i handelsstanden. Her gjelder det å være først til mølla, sier seksjonsleder Knut Erik Skogen.