Fylkesmannen vil tirsdag ikke gi noen kommentarer eller innspill til hva konklusjonen blir, men resultatet vil bli kjent onsdag morgen.

Det kan komme et forslag om tvangssammenlåing mellom Hole og Ringerike kommuner.

Hole kommune hadde ikke folkeavstemning, men resultatet i innbyggerundersøkelsen var at et solid flertall vil at Hole skal bestå som egen kommune. I Ringerike var det et knepent flertall for sammenslåing i folkeavstemningen, men til gjengjeld var valgdeltakelsen på svært beskjedne 13 prosent.

Runar Hannevold, prosessveileder hos Fylkesmannen, uttalte til Ringerikes Blad tidligere at de har merket seg holeværingenes holdninger, men at han ikke kan garantere at det følges. De skal også se på hva som oppfyller regjeringens mål om robuste kommuner som kan løse framtidens oppgaver.

LES MER: Ikke bestemt seg

Lokalpolitiker Christopher A. Wand (H) føler seg sikker på at Fylkesmannen vil foreslå at Hole og Ringerike slås sammen. Hva Fylkesmannen kommer til å forelå i forhold til Jevnaker er et åpent spørsmål, men Fylkesmannen i Oppland vil i hvert fall ha Jevnaker til Ringerike.