Gå til sidens hovedinnhold

Plagsom kråke utsatt for livsfare

Artikkelen er over 3 år gammel

Ei kråke har vært så forstyrrende på Røyse at kommunen har gitt tillatelse til å skyte den.

Det tok Hole kommune få dager å gi Høyenhall helse og rehabilitering tillatelse.

Kråka skal ha kakket på vinduer til alle døgnets tider, noe som skremte pasientene. Det gjorde også at det ikke var mulig å ha vinduer og dører oppe.

Lot seg ikke skremme

Da søknaden ble sendt, i midten av juni, hadde dette pågått i en uke. Forsøk på å skremme den vekk hadde ikke vært vellykket.

Tillatelse til å ta ut den innpåslitne kråka er likevel ikke uten noen klare retningslinjer. Avlivingen skal skje på rette måte, og kun av jeger med alle papirer i orden og sikkerheten i høysetet.

Andre kråker lever trygt

Det ble kun gitt lov til å skyte denne ene, bestemte kråka. Andre kråker skal fortsatt leve trygt også i Hole.

Fellingstillatelsen gikk ut første juli. Det har ikke lyktes Ringerikes Blad å få rede på om kråka overlevde eller ikke.

Flere fugler til besvær

Dette er ikke første gang av fugler fører til frustrasjon i distriktet. I fjor skrev Ringerikes Blad om ubudne kanadagjesster på golfbanen på Storøya. Der ga Hole kommune tillatelse til å felle fem fugler, mens søknaden gikk på å felle ti.

På Storøya ble det også gitt fellingstillatelse på en hakkespett som terroriserte hytteeiere.

Men det er ikke bare Storøya som er utsatt. En huseier i Åsa fikk i fjor vinter også fellingstillatelse. Les hans historie her:

Les også

Hakkespetten hakket så flisene føyk. Da måtte den bøte med livet

Forskriften

Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon

II. Felling av viltarter som gjør skade​

A. Hettemåke, fiskemåke, gråmåke, svartbak, bydue, ringdue, svarttrost, gråtrost, måltrost, rødvingetrost, skjære, kråke, ravn, gråspurv, hare, rødrev, røyskatt, mink, mår og grevling, kan felles uten særskilt tillatelse hele året av eier/bruker/rettighetshaver eller den han bemyndiger når disse gjør skade av vesentlig økonomisk betydning på en eller flere av følgende verdier: Hus, hage, åker, plante- eller frøkultur, aktivt drevne egg- og dunvær, pelsdyrfarm, fjørfeoppdrett eller viltoppdrett.

B. Kommunen kan gi tillatelse til felling av følgende viltarter når disse gjør skade: Storskarv, toppskarv, gråhegre, grågås, kanadagås, ærfugl, siland, laksand, tjeld, krykkje, grønnspett, svartspett, flaggspett, kjøttmeis, kaie, kornkråke, stær, pilfink, bokfink, bjørkefink, grønnfink, dompap, gulspurv, viltlevende kanin og ekorn.

Kommunen kan også gi tillatelse til felling av arter nevnt under pkt. A, ved andre skadetilfeller enn de som framgår av bestemmelsen.

Kommunen kan tillate hijakt på rødrev dersom denne forårsaker vesentlig skade på beitende bufe.

C. Fylkesmannen kan gi tillatelse til felling av følgende viltarter når disse gjør skade: Knoppsvane, kortnebbgås, hønsehauk, spurvehauk, makrellterne, rødnebbterne, flaggermus og oter, samt stripegås, snøgås og kvitkinngås i fylkene Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Oslo og Akershus, Østfold, Oppland og Hedmark.

D. Særlige tilfeller: Direktoratet kan i andre særlige tilfeller gi tillatelse til felling av viltarter som gjør skade.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.