Fruktbare norske kvinner

Norske kvinner er svært fruktbare sammenlignet med europeiske kvinner.

Norske kvinner er svært fruktbare sammenlignet med europeiske kvinner. Foto:

Artikkelen er over 11 år gammel

Norge er fortsatt blant landene i Europa med høyest fruktbarhet.

DEL

Det ble født 58.500 barn i Norge i fjor. Det var 30.000 gutter og 28.500 jenter som så dagens lys her i landet. Det såkalte samlede fruktbarhetstallet i Norge er på 1,90. Det er på samme nivå som i 2006, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Samlet fruktbarhetstall forteller hvor mange levendefødte barn hver kvinne kommer til å føde i gjennomsnitt i sin fødedyktige periode. Den regnes fra 15-49 år.

Flest i vest

I forhold til folketallet er Vestlandet en fruktbar region. Sogn og Fjordane og Rogaland er fylkene som har høyest samlet fruktbarhetstall (SFT) med verdiene 2,09 og 2,08. I Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag var tallene 2,01.

I den andre enden av skalaen ligger Oppland og Hedmark med lavest SFT på henholdsvis 1,73 og 1,74.

28 år ved første fødsel

Gjennomsnittsalderen ved første fødsel for kvinner var 28,1 år i 2007. Tallet har vært stabilt de siste tre årene. Alderen for førstegangsfødende kvinner økte kraftig på 1990-tallet, men ser nå ut til å ha stabilisert seg på 28,1 år.

Gjennomsnittsalderen til mor og far ved alle fødsler var henholdsvis 30,3 og 33,4 år. Kvinner i alderen 30-34 år fødte flest barn i 2007 med 123,2 levendefødte per 1.000 kvinner, etterfulgt av kvinner i aldersgruppen 25-29 år som fødte 122,3 barn per 1.000 kvinner. Blant kvinner i alderen 30-39 år har det vært en økning i fruktbarheten i hvert av de siste fem årene.

Flest ugifte

45 prosent av barna som ble født i 2007 hadde gifte foreldre, 44 prosent hadde samboende foreldre og 11 prosent hadde enslige mødre.

Agder og Rogaland er den landsdelen som har høyest andel gifte foreldre med 55 prosent. Nyfødte barn i Trøndelag har høyest andel samboende foreldre, også med 55 prosent, mens barn født i Nord-Norge har høyest andel enslige mødre med 17 prosent. (ANB-NTB)

Artikkeltags