Morten advarer mot utbygging og hogst: – Vi mister noe vi ikke får tilbake

Holeværingen Morten Dåsnes er daglig leder i Friluftsrådenes landsforbund. Han ser at mange sentrumsnære turområder er under stadig sterkere press - fra så vel utbygging som flatehogst.