Frelsesarmeen hjalp 250 til jul

Karin Synnøve Westgård og Mona Tørkli i Frelsesarmeen gleder seg over at mange bidro i julegryta før jul. Resultatet ble hjelp til 250 som hadde søkt om hjelp til jul. Foto: Knut Andreas Ramsrud

Karin Synnøve Westgård og Mona Tørkli i Frelsesarmeen gleder seg over at mange bidro i julegryta før jul. Resultatet ble hjelp til 250 som hadde søkt om hjelp til jul. Foto: Knut Andreas Ramsrud

Artikkelen er over 4 år gammel

Ekstra mange har bidratt i Frelsesarmeens julegryte. Dermed fikk 250 hjelp til jul.

DEL

Givergleden var enda større enn før hos Ringerikingene. 201.800 kroner havnet i Frelsesarmeens julegryte i Hønefoss, og dermed kunne diakon Mona Tørkli være med på å hjelpe ekstra mange til jul.

I 2013 kom det inn drøyt 166.000 kroner.

Klarte å hjelpe alle

– Vi fikk 250 søknader om hjelp, og vi klarte å gi noe til alle som søkte. Dette klarte vi fordi folk viste stor giverglede. Men det var også viktig at vi fikk en stor sum i gave fra AKA-konsernet, sier Tørkli.
– Vi har delt ut mange gavekort i dagligvareforretninger. Ikke minst til mange barnefamilier, forteller hun.
 

Det er nemlig mange slags folk som søker om hjelp.
– Det kan være barnefamilier, enslige, folk som rett og slett har dårlig økonomi, eller folk som sliter med rusproblemer, forteller hun.
– I år har vi også hatt mange med bakgrunn fra andre land.
 

For noen sitter det langt inne å gå til Frelsesarmeen for å be om hjelp. Men Tørkli kan også fortelle om mange svært takknemlige mottakere.
– De aller fleste har vært veldig glade for å få denne hjelpen, bekrefter hun.
– Noen har kommet i en vanskelig situasjon, og trenger hjelp for å komme gjennom julen. Det kan for eksempel være barnefedre som har mistet jobben, og har fått det vanskelig.
Det er heller ikke bare julen som er utfordrende. I desember blir trygd og lønn ofte utbetalt tidlig i måneden. Dermed skal pengene strekke til over en litt større periode enn ellers.
– Det kan være vanskelig å få det til å strekke til helt fra 12. desember til 20. januar - særlig når du har ekstrautgifter til julefeiring, forteller Tørkli.

Avtale med butikk

Frelsesarmeen gir også hjelp gjennom resten av året.
– Vi har blant annet en avtale med en lokal Kiwi-butikk om å få frossenmat som nærmer seg utløpsdato. Den går rett over i vår fryser, og blir delt ut til folk som trenger hjelp, sier Tørkli.
 

Marit Ommelstad har møtt mange givere ved julegryta, og forteller om mange gode møter med giverne.
– Det har vært veldig hyggelig. Og det er veldig mange frivillige som har hjulpet til. Uten dem hadde vi ikke klart dette, sier hun.
– I selve julegryta har vi fått 135.000 kroner i kontanter. Resten av beløpet har kommet gjennom gaver fra næringsliv, organisasjoner og privatpersoner på annen måte, sier hun.
 

– I tillegg til støtten til enkeltpersoner og familier, har vi hatt den årlige julemiddagen for vanskeligstilte, legger hun til.
Mona Tørkli er glad for støtten til arbeidet i Hønefoss, og synes folk er flinke til å støtte opp om tiltakene til Frelsesarmeen.
– Takk til alle som har bidratt, sier hun til alle giverne.

Artikkeltags