Gå til sidens hovedinnhold

Forventer et halvt år med kaos

Artikkelen er over 12 år gammel

Fra juni til jul blir det ikke bare bare å komme seg rundt i Hønefoss.

I juni blir asfalt, stein og jord i Hønengaten snudd opp ned. Da starter gravearbeidene og de vil ikke være ferdig før ved juletider. Beboere og næringsdrivende vil bli sterkt berørt av gravingen.

Utbedringen av Hønengaten som vil innebære nye vann- og avløpsledninger, kabler, bredbånd og fjernvarmerør, nye sykkelfelt og fortau vil skje kvartalsvis, altså vil det ikke graves i hele gaten samtidig, men i løpet av det halve året skal hele strekningen fra Hønefoss bru til jernbaneundergangen rustes opp.

LES OGSÅ: Hønengaten stenges i et halvt år

Statens vegvesen som får et overordnet ansvar for prosjektet ønsker at gjennomgangstrafikken skal gå utenom Hønengaten. Kjøring til og fra eiendommer eller butikker vil fortsatt være tillatt. Busstrafikken og utrykningskjøretøy skal også i størst mulig grad skånes.

Stenges

Men deler av strekningen vil i perioder bli helt stengt. Det kom fram på et informasjonsmøte Statens vegvesen holdt torsdag kveld på Hønefoss skole. Til stede var det cirka 30 tilhørere, de aller fleste næringsdrivende i Hønengaten.

Særlig vil krysset Hønengaten-Nygata-Vesterngata og krysset Asbjørnsensgate-Hønengaten bli problemområder og her vil veien bli helt stengt, men det vil fortsatt være mulig å kjøre inn i Asbjørnsensgate fra nordsiden.

De som kommer kjørende fra Haugsbygd og Vesterntangen må belage seg på å kjøre rundt (til eplehagen og Botilrud) mens gravearbeidene der pågår. Det vil trolig ta minst åtte uker. På grunn av arbeidene med vannledninger og fallet i ledningene vil det trolig bli dette området som tas først.

Arne Kruhaug, byggeleder, Statens vegvesen, påpekte at det også kan være lurt å ta denne strekningen mens det er sommerferie. Deretter er tanken å fortsette videre oppover forbi Uno X-bensinstasjonen og videre oppover Hønengaten.

Omkjøringer

Bilister må belage seg på noen omkjøringsveier for å komme seg fram. Hammerbrogata og Ankersgata vil bli en viktig omkjøringsvei på den siden av Hønengaten, mens Ullerålsgata vil bli mye brukt på den andre siden.

Samtidig la Kruhaug og Dordi Skjevling, konsulent for Cowi, vekt på at sideveiene ikke er dimensjonert for den enorme trafikken som i dag går gjennom Hønengaten. De ønsker å lede mest mulig av trafikken via E16 og Haugsbygd for dem som bor der. Omkjøring vil bli skiltet.

Også Strandgata og området ved Hønefoss skole skal det graves i. Det samme gjelder Torvgata og Nordre Torv. Her vil det bli arbeidet i en gate om gangen og samtidig blir det toveiskjøring i den andre gaten.

Entreprenøren som det ennå ikke er inngått kontrakt med vil få ansvaret for å lage en fremdriftsplan. Dermed er det ennå ikke klart når det skal graves på de forskjellige strekningene.

Flere av de næringsdrivende uttrykte frykt for fremkommeligheten til sine forretninger og flere var skeptiske til at trafikken i størst mulig grad skal legges utenom byen. Kruhaug og Skjevling understreket at systemet er basert på tillit, men at det er helt nødvendig å holde trafikkmengden nede i de områdene av Hønengaten der det graves.

Veivesenets representanter beklaget at det blir noen ulemper for beboere og næringsdrivende i anleggsperioden. Det vil senere bli et informasjonsmøte for beboerne. Informasjon vil også bli lagt ut på nettsiden til veivesenet.