Torbjørn har startet politisk streik: – Uholdbart for meg som folkevalgt å sitte og se på dette

Torbjørn Røberg (uavh.) har lagt ned sine politiske verv i Hole i protest imot manglende opprydding på Helgelandsmoen.