Ringerikes Blad deler ut en halv million kroner: – Spesielt moro i jubileumsåret

LOKAL JURY: Ole Martin Solberg (f.v.), Sissel Skjervum Bjerkehagen, Hanne Smedsrud og Rune Smedshammer utgjør juryen i Ringerikes Blad.

LOKAL JURY: Ole Martin Solberg (f.v.), Sissel Skjervum Bjerkehagen, Hanne Smedsrud og Rune Smedshammer utgjør juryen i Ringerikes Blad. Foto:

73 lokalaviser i Amedia skal i vår dele ut 25 millioner kroner i støtte til allmennyttige tiltak i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker. Ringerikes Blad skal dele ut 500.000 kroner.

DEL

Midlene den enkelte avis deler ut vil variere fra 100.000 kroner i de minste avisene til 1 million kroner i de største. Avisenes mål med tiltaket er å bidra til å skape gode lokalsamfunn.

Foreninger og organisasjoner blir nå invitert til å søke om støtte til blant annet aktivitets- og fritidstilbud for barn og unge.

– Det er en hovedoppgave for våre aviser å engasjere leserne og alle som bor i lokalsamfunnet til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter. Nå styrker vi det tette båndet mellom Amedias aviser og lokalsamfunnene de dekker, sier Amedias konsernsjef Are Stokstad.

– Våre lokalaviser jobber for å skape gode lokalsamfunn. De speiler og utvikler lokal kultur og identitet. Lokalavisene er en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i sitt dekningsområde, sier Stokstad. At Amedias aviser nå skal fordele støtte til lag og foreninger er en måte vi kan gi noe tilbake til lokalsamfunnet på, som understøtter avisenes oppgave som viktige lokale samfunnsinstitusjoner.

LES OGSÅ: Et nytt år med mye å feire – og grunn til å brette opp ermene

Gode resultater

Stokstad forteller at midlene som nå deles ut, har utgangspunkt i det gode resultatet Amedia oppnådde i 2018.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fire år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB.

Amedias gode resultater har gitt Amediastiftelsen muligheten til å nedbetale deler av lånet, og som følge av dette har Sparebankstiftelsen DNB stilt 25 millioner kroner til disposisjon for prosjekter for å styrke lokalsamfunnene. Søknader om støtte rettes til avisene som skal fordele midlene og avgjøre hvem som får støtte

Kan bli mer

Dette er første gangen lokalavisene skal fordele midler til lokale formål. Konsernsjef Are Stokstad mener det ligger til rette for flere tildelingsrunder senere:

– Fortsetter vi å skape gode resultater, vil tildelingen av midler fra våre aviser kunne fortsette, sier han.

Redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad, Sissel Skjervum Bjerkehagen, gleder seg over muligheten som nå byr seg.

– Det er veldig hyggelig å kunne gi noe tilbake på denne måten. Slik blir vi på enda ett område en aktør som kan bidra til å løfte fram positiv aktivitet i lokalsamfunnene våre. For oss er det spesielt moro at vi kan gjøre det i jubileumsåret, sier hun.

Slik søker du

Ringerikes Blad har 500.000 kroner til utdeling til tiltak i Jevnaker, Hole og Ringerike kommuner.

Søknadsfristen er 25. mars. Deretter skal en lokal jury som er etablert i hver avis, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler.

Juryen i Ringerikes Blad består av Ole Martin Solberg, Rune Smedshammer, Hanne Smedsrud og Sissel Skjervum Bjerkehagen.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags