I en undersøkelse Norstat har utført for Norsk Varme svarer tre av fire at de tenner på nederst når skal ha fyr i ildstedet sitt. Kun 14 prosent gjør det «etter boka» – nemlig tenner på øverst.

– Dette er uvant for mange, og stikk i strid med det man lærte som barn. Det er på mange måter som å rokke ved barnetroen, sier Svein-Olav Barikmo fra bransjeforeningen Norsk Varme i pressemeldingen.

Han er pipespesialist og framhever at fyring fra toppen gjør at pipa blir raskere varm og at det dermed skapes bedre trekkforhold. Det er særlig nye ovner som trenger god trekk i opptenningsfasen for å gi god effekt.

– Mange sliter med sot på glass og mye røyk. De opplever at problemet forsvinner når de legger knusk og tennbriketter på toppen av veden før de tenner på, sier Barikmo.

Tips for riktig vedfyring

Bruk tørr ved med vanninnhold mindre enn 20 prosent

Tørr ved gir raskere fyr og mer varme. Samtidig avgir tørr ved også mindre partikkelutslipp enn fuktig ved.

Veden skal minst ha tørket et halvt år, helst ett år.

Ved som lagres ute eller i kalde rom bør tas inn ca. ett døgn før den skal brukes slik at den får romtemperatur.

Rogn, bøk, eik, ask, lønn og bjørk gir mest varme per kubbe.

Tenn på fra toppen

Overraskende for mange, er at det gir best effekt å tenne på fra toppen. Da vil gassene som avgis når veden varmes opp også antennes og gi varme framfor å forurense. All veden antennes også raskere, og man slipper sot.

Legg to kubber i bunnen av brennkammeret og stable opptenningsved lagvis oppover. Opptenningsveden bør være på ca. Fire cm i diameter.

Legg to til tre opptenningsbriketter eller bjørkenever rett under det øverste laget med opptenningsved og tenn på.

Hold døren oppe til det er god fyr!

Vær sikker på at veden tilføres nok luft slik at den begynner å brenne så snart som mulig. Av og til kan det vær nødvendig åpne ett vindu når peisen tennes slik at den får nok luft.

La ovnsdøren stå på gløtt, eventuelt ha opptenningsventilen åpen til det har tatt god fyr (15 – 20 min). Legg heller i litt oftere og mindre, med god trekk hele tiden.

Store bål er uøkonomiske og gir dessuten høye røykgasstemperaturer, som kan skade peis og skorstein.

Tenk miljø

Brenn aldri malt eller trykkimpregnert trevirke eller klorholdig plast, PVC. Det avgir svært giftige gasser.

Ikke bruk vrakved fra sjøen som brensel. Den inneholder salt som blir til klor ved forbrenning.

Vrakveden vaskes ut ved å la veden ligge ute i vær og vind i minst et par år.